π - Quotes feeds

Hláška: Lorem ipsum dolor sit amet nonumy diam duo.

: Všemožné | : Ivet | : 23. 08. 2014 13:52
<po shlédnutí filmu Thor: The Dark World>
Ivet: Co kdybychom jednou pojmenovali děti Thor a Loki?
Peťa: No počkej, ale co kdybysme to měli opačně?!