π - Quotes feeds

Hláška: Lorem ipsum dolor sit amet consequat minim amet.

: Všemožné | : Ivet | : 16. 03. 2012 21:50
Jindra: Tati, kdy jsi poprvé kouřil?
PeS: Asi v 10 letech...
Jindra: :-o a kde jsi přišel k cigaretám?
PeS: Ukradl jsem je doma tátovi...
Jindra: :-o a nepožalovali to na Tebe spolužáci?
PeS: Ne, ti kouřili taky...