π - Quotes feeds

Hláška: Lorem ipsum dolor sit amet et duis stet.

: Jazykové | : Ivet | : 14. 07. 2012 15:27
Alibába: Helenko, jak dlouho jste s Láďou připravovali zlatou svatbu?
Jindra: Tak asi padesát let, ne?