π - Quotes feeds

Hláška: Lorem ipsum dolor sit amet vero facilisis kasd.

: Dětské | : Peťa | : 12. 05. 2020 18:21
Ivet: Dáš si sýrovou rolku se šunkou?
Lucia Leia: Já lezu tátovi po noze.
Ivet: Dobře. A dáš si sýrovou rolku se šunkou?
Lucia Leia: Já sedím tátovi na koleni.
Ivet: To ráda slyším. A dáš si sýrovou rolku se šunkou?
Lucia Leia: Ne, já se musím držet.