π - Quotes feeds

Hláška: Lorem ipsum dolor sit amet dolore et velit.

: Jazykové | : Peťa | : 10. 10. 2011 20:13
Peťa: Ještě bych tam chtěl dát, že by si lidé napřed měli zamést před vlastním prahem...
Ivet: A kam to chceš ... zamést?