π - Quotes feeds

Hláška: Lorem ipsum dolor sit amet duis labore diam.

: Všemožné | : Ivet | : 26. 12. 2011 12:28
Jindra: Jaktože mám tak špatné karty?
Ivet: Za to mohl ten, kdo překládal...
Jindra: A kdo překládal? Dodo!
Jindra: ...Ale ne, to jsem byl já...