π - Quotes feeds

Hláška: Lorem ipsum dolor sit amet no kasd nonumy.

: Jazykové | : ivet | : 23. 04. 2020 08:22
<Lucinka sleduje, jak Markétka kreslí>
Markétka Lili: …a tohle je Popelka…
Lucia Leia: <snaží se zbavit zdrobněliny> Popel-, Popela? Popelnice!