π - Quotes feeds

Hláška: Lorem ipsum dolor sit amet iusto aliquyam ullamcorper.

: Informatické | : Peťa | : 06. 03. 2011 19:26
Ivet: Dyť to bylo závislé, přece bych Tě nemohla poslat vytáhnout chleba z mražáku a najít Tě tam zmrzlého až přijedu, kvůli nějaké nullPointerException, kdyby tam ten chleba nebyl...
Peťa: Podmínkové věty, e-e?