π - Quotes feeds

Hláška: Lorem ipsum dolor sit amet nostrud nonumy dolore.

: Všemožné | : Peťa | : 21. 01. 2010 17:21
Ivet: Těch kuřecích kousků se taky nedopočítáš <chlams>