π - Quotes feeds

Hláška: Lorem ipsum dolor sit amet justo tempor vero.

: Dětské | : Ivet | : 26. 04. 2019 19:48
<pohádka O Sněhurce před spaním>
Markétka Lili: Měla ta královna jet do nemocnice a ne zůstávat doma. Děti se rodí v nemocnici.
Ivet: Dřív se děti rodily doma.
Markétka Lili: Protože nebyly nemocnice? :-o