π - Quotes feeds

Hláška: Lorem ipsum dolor sit amet veniam dolore et.

: Dětské | : Ivet | : 02. 01. 2021 19:03
Lucia Leia: Já jsem si nakreslila fixama kočku…
<táta se pomalu otáčí od počítače>
Peťa: Tak to moc rád slyším.
Lucia Leia: …na obličej!