π - Quotes feeds

Hláška: Lorem ipsum dolor sit amet eros et sanctus.

: Jazykové | : Peťa | : 13. 04. 2017 02:02
Peťa: Zveřejním tu hlášku v nezveřejňovaných…
Peťa: To by mělo fungovat.
Ivet: Teď jsi jí to natřel!