π - Quotes feeds

Hláška: Lorem ipsum dolor sit amet in in sed.

: Dětské | : Peťa | : 15. 04. 2020 21:43
Peťa: Budeme si dneska umývat ruce po tmě?
Lucia Leia: Jo! …
Lucia Leia: … ale já rožnu.