π - Quotes feeds

Hláška: Lorem ipsum dolor sit amet feugait et ut.

: Dětské | : Ivet | : 28. 01. 2018 19:01
Ivet: Jak se jmenuje mláďátko od koně?
Markétka Lili: Hříbátko!
Ivet: A mláďátko od krávy?
Markétka Lili: Lucinka!