π - Quotes feeds

Hláška: Lorem ipsum dolor sit amet esse justo aliquyam.

: Dětské | : Ivet | : 13. 03. 2019 19:53
<Čtení pohádky před spaním>
Ivet: "…<princezna> skoro nic nejedla. Ani mlíčko od maminky…"
Markétka Lili: A jak mohla usnout?!