π - Quotes feeds

Hláška: Lorem ipsum dolor sit amet amet ut possim.

: Dětské | : Ivet | : 08. 10. 2019 16:18
<Při přebalování>
Ivet: Nechám Ti ty ponožky, ať Ti není zima.
Lucia Leia: Ne, sundej mi je!
Ivet: Ty nemáš ráda ponožky na nohách, když máš holý zadek?
Lucia Leia: Jo!
Ivet: Dobře, tak si je sundej.
<Za 10 s>
Lucia Leia: Mami, mně je zima!