π - Quotes feeds

Hláška: Lorem ipsum dolor sit amet praesent est eum.

: Všemožné | : Peťa | : 23. 05. 2010 23:54
<po schlédnutí amerického remakeu Romeo and Juliet>
Peťa: Ten Shakespeare to nedotáh! :(