π - Quotes feeds

Hláška: Lorem ipsum dolor sit amet et vulputate takimata.

: Dětské | : Ivet | : 29. 11. 2019 10:51
<Lucinka vykládá básničku>
Lucia Leia: Přišel papír, že chce papír.
Ivet: Ne, přišel TAPÍR, že chce papír
Lucia Leia: PAPÍR
Ivet: Nee, tapír, T jako táta, táta-tapír, zkus to
Lucia Leia: Táta, T-PAPÍR!