π - Quotes feeds

Hláška: Lorem ipsum dolor sit amet dolores minim molestie.

: Jazykové | : Ivet | : 28. 06. 2014 19:33
Ivet: Slané pečivo neznamená pečivo, které je slané, to je terminus technicus!
Peťa: Spíš terminus Ivicus, ne? ;-)