π - Quotes feeds

Hláška: Lorem ipsum dolor sit amet odio eos consequat.

: Dětské | : Ivet | : 11. 12. 2015 15:44
<Poslouchá koledu "Veselé vánoční hody">
Ivet: Ona je vlastně takový malý spasitel…
Ivet: …na co přijde, to spase.