π - Quotes feeds

Hláška: Lorem ipsum dolor sit amet autem sed takimata.

: Dětské | : Peťa | : 22. 12. 2022 08:54
<dojídá to Lucince medovník>
Lucia Leia: Vidíš? Teď se Ti to rozpadlo a drobíš jako kotě, co jí kaši a drobí z ní hrášek.
Peťa: Co je to za přirovnání, prosím Tě?
Lucia Leia: To je přirovnání ke kotěti, které drobí hrášek, když jí kaši.