π - Quotes feeds

Hláška: Lorem ipsum dolor sit amet est stet ipsum.

: Cestovatelské | : Peťa | : 13. 01. 2012 14:34
<v autě>
Peťa: Už stojím rovně?
Ivet: Au!
<pokusila se prostrčit hlavu zavřeným okýnkem>