π - Quotes feeds

Hláška: Lorem ipsum dolor sit amet esse placerat nisl.

: Právnické | : Ivet | : 29. 04. 2019 19:44
Ivet: …no a ta nová ministryně chce "jen" zkrátit funkční období…
Markétka Lili: Mami, jak se dá zkrátit roční období?
Ivet: Ne roční období, funkční období.
Markétka Lili: A jak se dá zkrátit funkční období?
Ivet: Zákonem.
Markétka Lili: Záchodem? :-D :-D :-D