π - Quotes feeds

Hláška: Lorem ipsum dolor sit amet praesent esse eos.

: Jazykové | : Peťa | : 27. 12. 2021 19:24
Lucia Leia: A proč se to jmenuje Jundrov a ne Jindrov?
Ivet: Jundrov je ze slova Judendorf, čili Židovská vesnice – někdo dal myslím tu vesnici [původně Sulostovice, pozn. red.] nějakému židovi do zástavy a ona mu pak už zůstala.
Lucia Leia: Tomu Jediovi?