π - Quotes feeds

Hláška: Lorem ipsum dolor sit amet dolore elitr vel.

: Dětské | : Peťa | : 24. 04. 2021 09:38
Peťa: Luci, rozumíš tomu?
Lucia Leia: Ano.
Peťa: A čemu rozumíš?
Lucia Leia: Tomu, co's říkal.
Peťa: A co jsem říkal?
Lucia Leia: Nevím.