π - Quotes feeds

Hláška: Lorem ipsum dolor sit amet molestie diam invidunt.

: Informatické | : Ivet | : 10. 03. 2024 06:37
Lucia Leia: Mami, a proč má babička barevné klíče?
Ivet: Aby je od sebe poznala.
Lucia Leia: A proč se nepodívá na vzorek, nebo si tam nenapíše čísla?