π - Quotes feeds

Hláška: Lorem ipsum dolor sit amet facer sit tincidunt.

: Dětské | : ivet | : 17. 01. 2020 19:20
Lucia Leia: Měla jsem žjaloka v envijokoutku.
Ivet: <sama pro sebe> Měla jsem pocit, že Lucinka říkala "v envirokoutku" – kde by přišla na takové pitomé slovo?
Markétka Lili: Jo, já jsem jí ho dávala do envirokoutku!
Ivet: <sama pro sebe> Aha.