π - Quotes feeds

Hláška: Lorem ipsum dolor sit amet aliquyam nulla elitr.

: Dětské | : Peťa | : 16. 12. 2020 07:22
<Ivet se nechala ráno přemluvit, aby dala Lucince do školky šaty i když je neměla nachystané z večera>
Markétka Lili: Já chci taky!
Lucia Leia: Další taková.