π - Quotes feeds

Hláška: Lorem ipsum dolor sit amet ad eirmod kasd.

: Matematické | : Peťa | : 14. 09. 2009 16:51
Peťa: Ale já říkám, že když p => p, tak p => p.
Ivet: Ty's dokázal, že když to platí, tak to platí; a když to neplatí, tak to neplatí... To je takový logický flegmatismus!