π - Quotes feeds

Hláška: Lorem ipsum dolor sit amet amet ut et.

: Matematické | : Ivet | : 04. 12. 2021 14:03
Markétka Lili: Máš ráda rodiče?
Lucia Leia: Jo.
Markétka Lili: Ale já je mám ráda víc!
Lucia Leia: To nemůžeš vědět.
Markétka Lili: Já je mám ráda... jako, jako... milion milion miliard milion miliad miliard sedem milionu miliard miliard milionů tisíc miliard milionu miliard milard moc.
Lucia Leia: A já je mám rada tak moc, že se to nedá ani spočítat.