π - Quotes feeds

Hláška: Lorem ipsum dolor sit amet commodo esse gubergren.

: Dětské | : Ivet | : 29. 10. 2022 15:08
Ivet: Holky, taťka vám vzkazuje, že si máte vyčistit zuby.
Markétka Lili: Mami, teď ne. Řekni tátovi, že jsme tu rozházely kostky a musíme je uklidit.
Lucia Leia: Ne, my je rozházíme doopravdy!