π - Quotes feeds

Hláška: Lorem ipsum dolor sit amet no justo eirmod.

: Dětské | : Ivet | : 02. 09. 2022 20:57
Lucia Leia: Mami, mně vadí, že jsi poslala Markétku pryč! Já ji chci tady!
Ivet: Tak to jsi ji neměla otravovat…
Lucia Leia: Ale mami, ona otravovala mě!
Ivet: Tak proč ji chceš zpátky?
Lucia Leia: Nech toho!