π - Quotes feeds

Hláška: Lorem ipsum dolor sit amet elitr no rebum.

: Dětské | : Peťa | : 11. 03. 2021 19:22
Peťa: Luci, jsi moc hlasitá. Ztiš se trochu, prosím.
Lucia Leia: Ale já jsem zpívala nahlas, aby to všichni slyšeli.
Lucia Leia: Protože já si myslím, že všichni mají rádi jednorožce.