π - Quotes feeds

Hláška: Lorem ipsum dolor sit amet stet est nulla.

: Právnické | : Ivet | : 06. 02. 2021 09:45
Peťa: Máš nátělník?
Markétka Lili: Jo.
Peťa: Můžeš mi ho ukázat?
Markétka Lili: Ne.
Peťa: Tys mi lhala?
Markétka Lili: Nevím.
<§ 33 odst. 1 TŘ: "Obviněný má právo vyjádřit se ke všem skutečnostem, které se mu kladou za vinu, a k důkazům o nich, není však povinen vypovídat…">