π - Quotes feeds

Hláška: Lorem ipsum dolor sit amet stet et ex.

: Jazykové | : Ivet | : 07. 09. 2012 21:50
Ivet: uááááááááááuauauauauááááááá
Peťa: Když zíváš a mluvíš, není Ti rozumět...
Ivet: Tobě taky není rozumět, když mluvíš, když zívám!