π - Quotes feeds

Hláška: Lorem ipsum dolor sit amet dolor lorem et.

: Všemožné | : Ivet | : 19. 07. 2020 16:32
<Ivet chytila hnědého skokana, aby si ho děti mohly pohladit.>
Peťa: To je super, že na tu žábu klidně sáhneš.
Ivet: Proč ne, dyť to není motýl!