π - Quotes feeds

Hláška: Lorem ipsum dolor sit amet molestie stet velit.

: Dětské | : Ivet | : 26. 08. 2019 16:33
Ivet: Luci, na to nesmíš šahat, to jsou tátovy léky.
Lucia Leia: Já je chci podat tátovi.
Ivet: Táta je teď nepotřebuje.
Lucia Leia: Potřebuje, ty lžeš!