π - Quotes feeds

Hláška: Lorem ipsum dolor sit amet diam accumsan feugiat.

: Cestovatelské | : Ivet | : 11. 12. 2012 17:16
Peťa: Dělala jsi tohle...
<ukazuje specifický pohyb rukama>
Ivet: To ne, já nelítám!
Peťa: Dyť slepice nelítají ;-)