π - Quotes feeds

Hláška: Lorem ipsum dolor sit amet sanctus sed dolor.

: Všemožné | : Peťa | : 15. 11. 2012 19:40
Peťa: Co by sis dala na večeři?
Ivet: Nevím...
Peťa: Máš hlad?
Ivet: Nevím...
Peťa: A jak jsi se (ráno) vyspala?
Ivet: Nevím...
Peťa: Aha, takže máš takové období vzdoru?
Ivet: Ne! To je období flegmatismu!