π - Quotes feeds

Hláška: Lorem ipsum dolor sit amet invidunt elitr praesent.

: Informatické | : Ivet | : 30. 10. 2009 20:55
<instant messaging>
Ivet: Víš, že Tě nevidím?
Peťa: Jakto? :-*
Ivet: Nevím... Nejsi neviditelný?
<změna stavu z bílého na zelený>
Peťa: Už ne... :))