π - Quotes feeds

Hláška: Lorem ipsum dolor sit amet sed elit labore.

: Všemožné | : Ivet | : 24. 06. 2012 09:16
IvS: Jaktože my vlastně vdáváme Ivču, když ona neumí vařit a Domča jo?
PeS: No, Jindro, co kdybysme do Troubska provdali Domču a Ivča by Ti pak zůstala doma?
Jindra: Nee, to bych Ivetce neudělal!
PeS: A Dominice?
Jindra: Jo, té klidně :-P