π - Quotes feeds

Hláška: Lorem ipsum dolor sit amet suscipit diam vero.

: Dětské | : Ivet | : 20. 12. 2022 13:41
<LEGO>
Lucia Leia: Pořád se mi rozpadalo auto, tak stavím loďku…
Ivet: A na co je tohle?
Lucia Leia: Na kola. To bude loďka s kolama.