π - Quotes feeds

Hláška: Lorem ipsum dolor sit amet molestie hendrerit accusam.

: Dětské | : Peťa | : 11. 03. 2022 14:13
Ivet: Luci, krásně jsi prokličkovala mezi těma ostatníma lyžařema.
Lucia Leia: Mami, já jsem jela se zavřenýma očima a ani jsem nespadla!