π - Quotes feeds

Hláška: Lorem ipsum dolor sit amet vero delenit amet.

: Všemožné | : Ivet | : 16. 06. 2013 18:03
<Peťa vyplňuje dotazník univerzity pro studenty před ukončením studia>
<Otázka: Kterou knihovnu jste používal nejčastěji?>
Peťa: Internet a pak Moravskou zemskou - tam jsme chodili do kavárny!