π - Quotes feeds

Hláška: Lorem ipsum dolor sit amet aliquyam et blandit.

: Všemožné | : Ivet | : 24. 08. 2016 20:21
Ivet: Musíme malou trošku unavit, aby dobře spala. Jdeš s námi ven?
Peťa: Když já tu mám čaj a ještě je moc horký na to, aby se dal vypít…
Ivet: Tak si ho dej do lednice, tam vydrží dýl čerstvý!