π - Quotes feeds

Hláška: Lorem ipsum dolor sit amet gubergren accumsan liber.

: Dětské | : Ivet | : 01. 09. 2019 15:32
Ivet: Luci, netahej za to, ať na tebe nespadne ta krabice!
<Tahá dál, krabice padá.>
Ivet: Já jsem ti to říkala.
Lucia Leia: Mamiii, spadla krabice, vyřeš to!