π - Quotes feeds

Hláška: Lorem ipsum dolor sit amet amet accumsan dolores.

: Jazykové | : Ivet | : 02. 04. 2012 15:16
Peťa: Jé, podívej, teď jsou Zprávy, po nich budou Zprávy, pak Focus a zase Zprávy...
<Peťa objevuje taje zpravodajského kanálu...>