π - Quotes feeds

Hláška: Lorem ipsum dolor sit amet magna autem lobortis.

: Matematické | : Peťa | : 13. 09. 2012 20:50
<Zamyšleně se kouká na číslo 16621920>
Ivet: Hm, asi jsem něco udělala blbě...
Peťa: Copak?
Ivet: Vynásobila jsem cenu novýho iPhonu kurzem Eura.
Peťa: Seš si jistá, že je to blbě?