π - Quotes feeds

Hláška: Lorem ipsum dolor sit amet sanctus clita vero.

: Cestovatelské | : Ivet | : 17. 12. 2011 17:14
Ivet: Máš kolečkový brusle?
Peťa: <důrazně> Já??? ne!!!
Ivet: To je tak divný se zeptat, jestli máš kolečkový brusle?
Peťa: Já??? jo!!!