π - Quotes feeds

Hláška: Lorem ipsum dolor sit amet ipsum autem accumsan.

: Všemožné | : Ivet | : 23. 07. 2011 21:48
Ivet: Umím jednu katu s nunchakama...
Peťa: Tak, aby ses při tom nepraštila do koulí?
Ivet: <pyšně>: Jo!
Peťa: Myslel jsem, že si všimneš, že žádný koule nemáš...;)
Ivet: Jé, to mně ani nenapadlo!